Kalenderomslag / Dreamspell

Omslag voor een boek en kalender waarin de basisprincipes van de mayakalender worden uitgelegd.